În perioada septembrie 2013 – iunie 2014, specialiştii Alternative Sociale oferă consiliere şi asistenţă psihosocială străinilor ţărilor terţe stabiliţi legal în România. Aceştia pot obţine sprijin material, medical şi juridic din partea Alternative Sociale.

Pentru a beneficia de consiliere şi asistenţă, străinii se pot adresa „Centrului de informare și consiliere a străinilor” din Iași, care se află pe șoseaua Nicolina, nr.24, bl. 949, parter, tel. +40 332 407178.  În cadrul acestuia, consilierii Alternative Sociale asigură migranților asistență materială, servicii medicale, suport pentru accesul nediscriminatoriu la sistemul medical, educațional precum și alte servicii menite să răspundă nevoilor de integrare ale acestora. Printre migranții care pot obține sprijin material, medical și juridic  din partea Alternative Sociale se numără și sirienii care au venit, în ultimele luni, în orasul Iași pentru reîntregirea familiei, ca urmare a conflictelor actuale din Siria.

Aceste activităţi sunte desfăşurate în cadrul proiectului “Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România” implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) Biroul în România cu finanţare din partea Uniunii Europene prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, Programul Anual 2012. Proiectul sprijină integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor ţărilor terţe în spaţiul românesc prin susţinerea a 15 centre de informare pentru străini deschise în ţară. Prin intermediul acestora sunt asigurate informaţii, servicii specifice şi asistenţă adaptate nevoilor străinilor stabiliţi legal în România.